Ansökningskiniker med Kulturfondens ombudsmän

Se https://vello.fi/svenska-kulturfonden för tidsbokningen år 2023.

Den här personen har inga lediga mötestider för tillfället.